Abu Bakar Ash-Shiddiq

23 05 2010

Nama lengkapnya Abdullah bin Dustman bin Air bin Ka’ab At-Taimi Al-Qurasyi. Sebelum masuk Islam ia bernama Abdul Ka’bah, lalu Rasulullah menamainya Abdullah. Ia digelari Ash-Shiddiq (yang membenarkan), biasa di panggil Abu Bakar. Selain itu, ia juga digelari Al-Atiq’ (yang dibebaskan).

Ia lahir di Makkah dua tahun beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia berkulit putih, kurus, matanya cekung, badangnya bungkuk, rambutnya lebat, dan suka menyemir rambutnya dengan bahan pewarna al-hinna dan katam.

Seorang laki-laki tua dari suku Al-Azd, Yaman, pernah menyampaikan kepada Abu Bakar berita tentang dekatnya waktu akan diutusnya Nabi akhir zaman. Ia adalah orang pertama yang menolong dan membenarkannya. Berita yang sama pernah disampaikan oleh Waraqah ibn Naufal kepadanya.

Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah. Tentang keislamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, “Tidak kuajak seorangpun masuk islam melainkan ia ragu dan bimbang, kecuali Abu Bakar, ia tidak ragu dan bimbang ketika kusampaikan kepadanya”. (HR. Ibnu Ishaq).

Abu Bakar adalah salah satu di antara sepuluh sahabat yang memperoleh jaminan masuk syurga. Ia pernah memerdekakan tujuh orang budak dan mereka semua pernah di siksa karena memperjuangkan Islam. Mereka adalah Bilal, Amir ibn Fuhairah, Zunairah, Nahdiyah dan putrinya, Jariyah binti Mu’ammil dan Ummu Ubays.

Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada para sahabat, “Siapa diantara kalian yang berpuasa pada hari ini?” “Saya”, jawab Abu Bakar. “Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini?” tanya Beliau. “Saya”, jawab Abu Bakar. “Siapa di antara kalian yang memberi makan fakir miskin pada hari ini?” tanya Beliau. “Saya”, jawab Abu Bakar. “Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini?” tanya Beliau. “Saya”, jawab Abu Bakar. Rasulullah lalu Bersabda, “Tidak terangkum semua hal tersebut pada diri seseorang, melainkan ia akan masuk Syurga.” (HR. Muslim).

Dari hadits di atas, dapat di ambil pelajaran bahw0a orang yang dijamin masuk syurga adalah :

  1. Orang yang dalam hidupnya selalu menjalankan puasa sunnah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW selain puasa wajib.
  2. Orang yang ketika mendengar atau melihat saudara seimannya dalam keadaan sakit, ia segera menjenguk dan mendo’akannya agar diberi kesembuhan.
  3. Orang yang ketika mendengar atau melihat saudara seimannya meninggal segera merawat jenazah tersebut mulai dari memandikan, menshalatkan dan mengantarkan ke tempat kubur.
  4. Orang yang selalu menafkahkan sebagian hartanya untuk fakir dan miskin.

Abu Bakar digelari Ash-Shiddiq karena ia membenarkan peristiwa Isra’. Tentang Abu Bakar, Nabi pernah mengatakan, “Sesungguhnya tidak ada seorangpun di antara manusia yang sanggup berkorban dengan diri dan hartanya karena aku selain dari Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Sekiranya aku ingin mengambil seorang kekasih, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Hendaklah kalian menutup semua pintu yang ada di masjid ini kecuali pintu Abu Bakar.” (HR. Bukhari).

Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair. Ia pernah mengatakan, “Seandainya satu kaki saya berada di dalam surga dan yang satunya lagi berada di luarnya, berarti aku belum aman dan tipu daya terhadap Allah.”

Ayat berikut diturunkan berkaitan dengan Abu Bakar. Allah berfirman, “Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka.” (Al-Lail : 17).

Ia adalah teman setia Rasulullah dalam perjalanan hijrah dan yang menemani Beliau ketika berada di Gua Tsur. Abu Bakarlah yang di maksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut, “Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua”. (At-Taubah: 40).

Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Abu Bakar adalah amir yang pertama kali haji dalam Islam dan orang yang pertama menjadi imam shalat pasca wafatnya Nabi.

Setelah Nabi wafat, kaum muslimin mengalami kegoncangan. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, “Barangsiapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barangsiapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak mati.” Allah telah meneguhkan hati kaum muslimin berkat pernyataan ini.

Pada tahun 11 H, kaum muslimin memilihnya menjadi pengganti (khalifah) pertama Rasulullah. Pidato politik pertamanya setelah di angkat menjadi khalifah berbunyi, “Aku di angkat menjadi pemimpin kalian, bukan berarti aku orang yang terbaik dari kalian. Kalau aku memimpin dengan baik, maka bantulah aku. Jika aku salah, maka hendaklah kalian meluruskanku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Orang lemah di antara kalian adalah orang kuat menurut pandanganku sampai aku menunaikan apa yang menjadi haknya. Orang kuat di antara kalian adalah orang lemah menurut pandanganku hingga aku mengambil hak darinya.”

Tatkala Abu Bakar meninggal, Ali bin Abi Thalib berujar, “Semoga Allah mengasihimu, wahai Abu Bakar. Anda adalah teman akrab Rasulullah, dan sahabatnya yang diajak bermusyawarah. Anda adalah laki-laki pertama yang masuk islam, orang yang paling tulus imannya, orang yang paling baik yang menemani Rasulullah, yang paling banyak kebaikannya, yang paling mulia di masa lalu, yang paling mulia kedudukannya, yang paling tinggi derajatnya, dan yang paling mirip dengan Rasul dalam hal petunjuk dan jalannya. Allah menamaimu dalam kitab-Nya dengan nama Shiddiq (yang membenarkan). Allah berfirman, “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Az-Zumar : 33). Orang yang membenarkan ialah Muhammad dan yang membenarkan ialah Abu Bakar. Anda adalah orang yang paling dermawan di kala orang lain bersifat kikir. Anda telah menemani Nabi menghadapi berbagai kesulitan di kala orang lain berdiam diri. Anda telah menemani Nabi dengan setia di masa-masa kritis dan menggantikan Beliau (Khalifah) dengan baik dan menjalankan khilafah dengan baik.”


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: